Wednesday, February 24, 2010

Nama bangsa kita dahulutanah air kita dulu dinamai oleh bangsa lain sebagai berikut
  • Tionghoa : Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan) ,,
  • India : Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang) ,,
  • Arab : Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa) ,,
  • Majapahit : Nusantara (pulau2 di luar Jawa) ,,
  • Jepang : To-Indo (Hindia Timur) ,,
  • Belanda : Nederlandsch-Indie
*iseng mode ON...

sumber: nama bangsa kita dahulu

No comments:

Post a Comment