Monday, November 1, 2010

Iklan rokok yang seharusnya

Iklan rokok yang jujur seharusnya seperti ini:Sumber: http://www.politikana.com/baca/2010/10/31/menjadi-perokok-itu-pilihan-hidup.html

No comments:

Post a Comment